Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Else Diependaal Ontstress & Mindset Coaching (www.elsediependaal.nl) is onderdeel van Human Life Coaching. Human LIfe Coaching wordt hieronder ook benoemd als Else Diependaal.

Vanuit de wet WBGO het noodzakelijk dat ik, als je coach/begeleider, afspraken met je maak over mijn begeleiding. Deze afspraken vind je terug in deze algemene voorwaarden.

Voorwaarden voor aankoop in de webshop

Copyright ©

Bij aankoop van een cursus of ander door Else Diependaal geschreven materiaal is het niet toegestaan om deze te delen met anderen. Wanneer je iets wilt overnemen uit dit geschreven materiaal is dit alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring door Else Diependaal van Human Life Coaching,

Restitutie

Na aankoop via de webshop van een product of dienst is restitutie van het aankoopbedrag niet mogelijk. Bij aankoop van pakket van begeleidingssessies kun je binnen 6 maanden de sessies met mij laten plaatsvinden en gebruik maken van de eventueel aangekochte e-mail coaching. Restitutie van het aankoopbedrag is niet mogelijk, wanneer je geen gebruik maakt van de begeleidingsafspraken of e-mail coaching.​

 

Voorwaarden voor consulten en individuele begeleidingsafspraken

Afzeggingen

Afspraken kunnen tot twee werkdagen (tenminste 48 uur; het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Dit kan schriftelijk op e-mail [email protected] of door Else Diependaal van Human Life Coaching te bellen. Wanneer een afspraak via het online agendabookingssysteem gemaakt is, kunnen afspraken ook door jezelf tot 2 werkdagen vóór de initiële afspraak datum verzet worden via de bevestigingsmail vanuit het agendabookingssysteem.

Afzeggen is niet mogelijk met een bericht per voicemail, Whatsapp, SMS etc.
Voor niet of te laat afgezegde afspraken brengt Else Diependaal van Human Life Coaching de gereserveerde tijd in rekening.

Beroepsgeheim

Else Diependaal is gehouden tot geheimhouding van alle feiten die jij mij vertelt. Ik kan mij beroepen op verschoningsrecht om jou te vrijwaren van inbreuk op je privacy.

Na overleg met jou kan ik contact opnemen met andere hulpverleners om een betere hulpverlening te bewerkstelligen. Informatie over jou geef ik dan uitsluitend nadat jij hiermee instemt.

Op het beroepsgeheim zijn uitgezonderd activiteiten en zaken waarbij de integriteit van mij als hulpverlener in het geding komt of kan komen.

Klachten

Else Diependaal is aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW en tracht de kwaliteitseisen en beroepscode van de vereniging volledig na te leven.

Mocht je toch een klacht hebben over Else Diependaal dan is het verzoek dat je deze klacht eerst met Else Diependaal probeert te bespreken.

Komen wij er samen niet uit, dan kan je je wenden tot de klachtencommissie van de LVPW.
Voor de procedure zie: https://lvpw.nl/verwijzer/klachtenregeling/

Uurtarief

Het uurtarief van Else Diependaal voor particulieren bedraagt 90 Euro per uur (= 135 Euro voor een sessie van 1,5 uur) incl. BTW.
Het uurtarief van Else Diependaal voor bedrijven bedraagt 120 Euro per uur (= 180 Euro voor een sessie van 1,5 uur) ex BTW.

Dit uurtarief is inclusief voorbereidingstijd van de sessie en een kort verslag na afloop van de sessie.

Else Diependaal berekent afgerond per kwartier haar uurtarief voor:
– sessies die in overleg uitlopen,
– beantwoording van vragen tussen de afspraken door per mail, telefoon of videobellen
– eventuele reistijd heen en terug naar locatie door jou verlangd
– andere extra werkzaamheden voor jou die buiten het normale aanbod vallen.

De begeleiding van Else Diependaal van een psychosociaal consult gefactureerd aan particulieren is vrijgesteld van BTW.
Voor overige individuele begeleiding wordt 21% BTW in rekening gebracht bovenop het uurtarief.

Voor bedrijven kan de begeleiding als coaching of training gefactureerd worden. Ook is voor bedrijven een offerte voor meerdere sessies en/of een pakket uit de webshop mogelijk.

Het uurtarief kan herzien worden met een inflatiecorrectie. Else Diependaal zal dit 1 maand voor aanvang met je communiceren.

Vergoeding door zorgverzekering

Een psycho-sociaal consult aan particulieren wordt vergoed uit het pakket alternatieve geneeswijzen van de aanvullende zorgverzekering.
Zie voor vergoeding: https://lvpw.nl/partner/vergoeding-zorgverzekeraar/

Relatietherapie is van deze vergoeding uitgesloten.

Verslaglegging

Per mail of via OneDrive krijg je als een client een kort verslag van de sessie. In het verslag vind je terug waaraan gewerkt is en wat besproken is dat je zelf gaat doen.

Je krijgt per mail een toegang tot deze gedeelde map via OneDrive. Dit is voor jouw privacy. De OneDrive is veiliger dan het verslag per mail versturen. Als client draag je zelf zorg voor beveiliging van je email en dat je de email met toegang tot jouw directory in de OneDrive met niemand anders deelt.

Indien er sprake is van een coachingstraject betaald door je werkgever dan is tegen extra vergoeding is een verslag van behaalde doelen (na overleg met jou) voor de werkgever mogelijk.

In mijn privacyverklaring staat hoe ik met je privacy om ga.

Betaling

Sessies kunnen van te voren via de webshop aangekocht worden. Hierbij is korting op pakketten van meerdere sessies van toepassing.

Voor personen die buiten Nederland wonen werkt Else Diependaal alleen met vooruitbetaling van de sessies.

Wanneer er geen sprake is van vooruitbetaling stuurt Else Diependaal na afloop van de sessie een factuur voor deze sessie.

Voor de gedeclareerde kosten is de betalingstermijn 7 dagen na de factuurdatum aan Human Life Coaching.

Wordt de factuur niet binnen 7 dagen betaald, dan zal Else Diependaal een herinnering sturen. Wordt de herinnering niet binnen 7 dagen betaald, dan is Else Diependaal gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen jou ten laste.

Opschorting van afspraken bij betalingsachterstand

Bij een betalingsachterstand is Else Diependaal gerechtigd om verdere afspraken op te schorten tot je aan de betalingsverplichting hebt voldaan.

Complementair op reguliere behandeling

Else Diependaal werkt met de methodieken PSYCH-K®, LIVE THE CONNECTION® en Refreshing Beliefs Method. Alle drie de methoden zijn geen genezing en worden ook niet aangeboden als een ‘behandeling’.

De methoden werken aan stress en de overtuigingen die ‘onder’ de (gezondheids)klachten liggen; het zijn geen genezingsmethoden. Als dusdanig is het een aanvulling op reguliere behandelingen. Er zijn ervaringsverhalen die vertellen dat klachten, symptomen en ziektes verdwijnen, maar het is op dit moment niet wetenschappelijk bewezen dat dit ten gevolge van deze methoden is.

Met het tekenen van mijn algemene voorwaarden teken je ervoor dat je bewust kiest voor het opruimen van innerlijke blokkades en je te bevrijden van ongezonde leefpatronen, zonder dat het jou enige garantie geeft op genezing.

Contact in urgente situaties

In urgente situaties kan tussen begeleidingsafspraken door contact opgenomen worden met Else Diependaal op haar mobiele telefoonnummer, per SMS, per Whatsapp, per Signal en per e-mail.

Eventueel is dit ook mogelijk buiten kantooruren tot 21:00 uur. Van 21:00 uur tot 09:00 uur is Else Diependaal hier niet voor bereikbaar.

Else Diependaal zal in deze situaties haar best doen zo snel mogelijk met je te werken aan vermindering van de stress of wat anders nodig is. Hiervoor brengt Else Diependaal afgerond per kwartier bovenstaand uurtarief in rekening.

Vragen buiten afspraken om

Buiten de begeleidingsafspraken is Else Diependaal slechts bereikbaar per e-mail of per telefoon over het maken van afspraken en verzetten van afspraken.

Urgente vragen kunnen echter wel per mail of telefoon tussen de afspraken gesteld worden. Hiervoor brengt Else Diependaal afgerond per kwartier bovenstaand uurtarief in rekening.

Per telefonische berichten (Whatsapp, SMS, Signal etc) is Else Diependaal voor bovenstaande zaken niet bereikbaar.

Nieuwsbrief

Else Diependaal stuurt je als client haar nieuwsbrief naar je toe om je op de hoogte te houden van haar aanbod. Door te tekenen voor de algemene voorwaarden geef je hier toestemming voor.

Je kunt je altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief onderaan de nieuwsbrief, door een e-mail te sturen aan Else Diependaal op [email protected] of door persoonlijk Else Diependaal vragen je van de lijst te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Else Diependaal heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid van Else Diependaal voor tijdens het uitoefenen van de begeleiding gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag.

 

Voorwaarden voor groepssessies

 

Afwezigheid bij groepstraining

Bij inschrijving voor een groepstraining, worden alle groepssessies in rekening gebracht. Er wordt gezamenlijk bekeken of een eventuele gemiste groepssessie ingehaald kan worden.

 

Voorwaarden voor al het aanbod van Human Life Coaching

Verwerking van gegevens

Door akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden stem je ermee in dat je persoonlijke gegevens verwerkt mogen worden. In de privacyverklaring vind je terug voor welke doeleinden ik je gegevens verwerk. Je toestemming kun je altijd weer intrekken. In de privacyverklaring vind je terug op welke manier dit kan plaatsvinden.

Privacyverklaring

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geef je aan dat je kennis hebt genomen van de Privacyverklaring van Else Diependaal en dat je hiermee akkoord gaat. De privacyverklaring vind je onder: https://www.elsediependaal.nl/privacy.

    Ik gebruik cookies om zeker te stellen dat mijn website jou de beste ervaring geeft.

    Pin It on Pinterest